Ví Reserve Rights là gì? Tổng hợp thông tin chi tiết về tiền kỹ thuật RSR Token

Tiền Ảo

Reserve Rights đã trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trong ngành, ví có cơ chế bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ thông tin của người dùng khỏi sự xâm nhập của những bên thứ ba, đảm bảo an toàn cho các giao dịch tiền điện tử. Vậy nền tảng Reserve Rights là gì? Có nên đầu tư vào RSR Token hay không? Hãy cùng Game3k tham khảo bài viết dưới đây trả lời những thắc mắc này nhé!

Tìm hiểu sơ lược về ví Reserve Rights

Reserve Rights là mt sàn giao dch tin đin t đưc thành lp vào năm 2018 vi s mnh là h tr các giao dch tin đin t an toàn, đáng tin cy và có hiu qu. Sàn đưc thành lp bi nhóm nhng nhà đu tư và nhà phát trin có kinh nghim v các tài sn và dch v tin đin t, toàn b đi ngũ nhân viên đưc la chn có trình đ cc k chuyên nghip.

 • Ethereum: đưc xây dng trên nn tng blockchain ca Ethereum. Nó cung cp mt cách đ các tài khon có th lưu tr và giao dch các loi tin t, tokens và các d án phn mm khác.
 • Bitcoin: da trên nn tng blockchain ca Bitcoin, kh năng lưu tr và giao dch các loi tin t, tokens và các d án phn mm khác. Nó cung cp công c và các tính năng phát trin đ các nhà phát trin có th xây dng cácng dng blockchain mnh m.
 • Hyperledger: cung cp các công c phát trin đ phát trin cácng dng blockchain, có các công c và tính năng phát trin đ các nhà phát trin có th xây dng cácng dng blockchain tương thích vi nhau.
Ví Reserve Rights là gì?
Ví Reserve Rights là gì?

Reserve Rights với nhiều ưu điểm ấn tượng

Do có nhiu ưu đim, ví Reserve Rights ngày càng đưc chú ý hơn. cung cp cho ngưi dùng nhng đc đim ni bt như sau:

Thân thin vi ngưi dùng

Ví Reserve Rights đưc thiết kế đ d dàng s dng và đm bo an toàn cho ngưi dùng. Ví có tính năng bo v d liu ca ngưi dùng và đm bo s riêng tư.

Tính năng đa nn tng

Đưc phát trin đ có th hot đng trên c các nn tng iOS và Android. Điu này cho phép ngưi dùng có th s dngng dng trên thiết b ca họ, đưc thiết kế vi các tính năng bo mt cao cp. Nó cung cp mt cơ chế bo mt ni b đ ngăn chn các cuc tn công bng cách s dng các tp lnh chng li

H tr đa loi tin t

Ví Reserve Rights h tr đa loi tin t, bao gm USD, EUR, GBP, AUD, CAD, và JPY. Điu này cho phép ngưi dùng t do chuyn đi gia các loi tin t trên th trưng.

Tổng hợp thông tin về RSR token

RSR là token đc quyn ca d án Reserve Rights Token ca Reserve. RSR là cryptocurrency vô giá, và nó đưc s dng đ thanh toán các giao dch trong h thng Reserve. RSR đưc s dng đ thanh toán cho các giao dch bên trong h thng ca Reserve, bao gm c vic thanh toán tin mt và các dch v đi vi các sn phm và dch v trong h thng

Dưới đây là một vài thông tin sơ lược về RSR token mọi người nên ghi nhớ:

 • Tên token: RSR token
 • Ký hiệu: RSR
 • Blockchain: Ethereum
 • Tiêu chuẩn: ERC-20
 • Contract: 0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70
 • Loại token: Utility
 • Tổng cung: 100,000,000,000 RSR
 • Cung lưu thông: 45,611,899,305 RSR

Tỷ lệ phân bỏ RSR token trên thị trường như sau:

 • Network Development Found: 15%
 • Token Sales: 70%
 • Founding Team and Employee Pool: 10%
 • Merchant Development Found: 5%
 • Developer Grants: 0%

Tỷ giá mới nhất của RSR token

Mc giá hin ti ca 1 đng RSR đt đến mc 0,367 US$, trong khi tng s khi lưng giao dch trong 24h qua đã đt mc 13,097,811$. Theo bng xếp hng ca CoinMarketCap, Reserve Rights hin đang đng vng v trí th 97 trên th trưng.

Một vài câu hỏi liên quan đến ví Reserve Rights

Để mọi người hiểu rõ hơn về ví Reserve Rights, bài viết sẽ giúp bạn giải đáp 1 số câu hỏi thường gặp.

Ti sao s dng ví Reserve Rights?

Đưc s dng đ làm cho vic qun lý và s dng tài sn d tr đơn gin hơn, nhanh chóng hơn và hiu qu hơn. Nó cũng cung cp các công c đ gii quyết các vn đ pháp lý liên quan đến tài sn d tr.

Reserve Rights có nhng li ích gì?

Cung cp các li ích như mt t chc d tr tài sn d tr đơn gin hơn, nhanh chóng hơn và hiu qu hơn, công c gii quyết các vn đ pháp lý liên quan đến vic d tr tài sản, các công ngh ci tiến đ gim thiu s b gián đon trong quá trình d tr

Reserve Rights có th h tr giao dch liên quc không?

Có, Reserve Rights có th h tr các giao dch liên quc bng cách cung cp các công c đ điu chnh các điu kin giao dch theo yêu cu ca nhng quc gia khác nhau.